Tjänster

Börja med att boka en första rådgivning!

Använd ”Ta kontakt” knappen för att fylla i dina kontaktuppgifter. Då ringer jag upp dig och vi kommer tillsammans fram till det bästa upplägget för mötet utifrån dina behov och önskemål.

Läs även: Är en trädgårdsdesign med Grubby Gardens rätt för oss? om du har funderingar.

Rådgivning

En rådgivning består av ett par intensiva timmar på plats i trädgården.

En rådgivning kan vara:

 • Uppstartsmötet för ett trädgårdsdesignprojekt,
 • rådgivning om en mindre del av trädgården eller om ett specifikt trädgårdsproblem
 • ett första steg för att hjälpa dig komma igång med att utforma och skapa din trädgård själv.

Efter rådgivningen får du antigen en kort sammanfattning via e-post eller en offert för ett trädgårdsdesignprojekt.

Pris Rådgivning

Pris Rådgivning: 3 500 kr Inkl. moms

Resande inom Storstockholm ingår

Trädgårdsdesigntjänster

Ett trädgårdsdesignprojekt levereras i form av ritningar och dokument. Men det som du egentligen får är en unik plan för att förändra din trädgård från en plats som drar din energi till en oas som ger dig energi. En plats där ätbara växter och en rikare biologisk mångfald är viktiga ingredienser.

Efter uppstartsmötet skräddarsyr jag en offert som är anpassad efter just dina behov och som du sedan kan ta ställning till. 

Innehåll i ett trädgårdsdesignprojekt 

Du som kund är delaktig i varje steg av projektet. Vi börjar med att titta på rörelsemönster och funktionerna som du behöver i trädgården och ökar sedan detaljnivå i de olika ritningar successivt. Detta arbetssätt gör att de stora funderingarna kommer tidigt i processen när det är lättast att göra ändringar. 

Du väljer vilka ritningar och dokument som du behöver.

Läs: Exempel på ritningar 

Tillägg 

Du kan beställa följande tillägg som en del av din trädgårdsdesignprojekt:

 • Skuggstudie
  För att hjälpa dig bestämma om placering av viktiga element i trädgården såsom växthus eller köksträdgård. Eller för att tänka till ordentligt innan du beslutar att ta ner träd.
 • Belysningsstrategi
  Utomhusbelysning har en påvisad negativ effekt på nattlevande djur och insekter. Däremot har vi människor ett behov av belysning för trygghet eller för att undvika olycksfall. Vid vissa tillfällen uppskattar vi även mysbelysning – till exempel vid fest eller lördagsmiddag i det gröna. Men behovet av belysning i våra privata miljöer är trots allt begränsad till vissa tider på dygnet eller vissa tillfällen och vi bör sträva efter att undvika onödig belysning.
  Grubby Gardens erbjuder en konsultation om belysning där vi tittar på ev. befintlig belysning och behovet av ny belysning samtidigt som vi försöker värna om djur- och insektslivet i trädgården.
  Läs: Utomhusbelysning påverkar den biologiska mångfalden.
 • Skötselplan
  En skötselplan beskriver det som behöver göras i din trädgård under årets gång för att ta hand om din trädgård och dina nya växter.

Pris Trädgårdsdesign

Enligt offert. 

Priset för en trädgårdsdesign ligger normalt mellan 10 000 – 50 000 kr inkl. moms. 

Priset beror på trädgårdens storlek och komplexitet och projektets omfattning.

Från design till färdig trädgård

Grubby Gardens (ibland med hjälp av duktiga kollegor) medverkar gärna under hela projektet, från design till färdig trädgård. Jag ser gärna att du och jag och trädgården bygger upp en långsiktig relation – det blir bättre för miljön om trädgården får ta tid.

Hur kan Grubby Gardens hjälpa under plantering och anläggning? Några exempel:

 • Skapa en plan för anläggning
 • Gå genom ritningarna med den som ska anlägga
 • Plantera åt dig eller tillsammans med dig. Även växtinköp. Jag är extra gärna med under plantering – då får vi möjlighet att göra de finjusteringar som alltid behövs när ritningar omsättas till verklighet, speciellt när man jobbar med levande material.
 • Vara på plats när anläggning pågår. Ett bra arbetssätt för mig är att vara på plats och jobba praktiskt – oftast med fokus på förberedande av växtbäddar, plantering eller skötsel – samtidigt som jag agerar projektkonsult. Då får jag full koll på allt som görs i trädgården, ser snabbt om det har blivit missförstånd och finns till hands när frågor uppstår.

Medverkan under plantering/anläggning

Pris: Plantering 750 kr/timme, projektkoordination 950 kr/timme inkl. moms.

Trädgård till sommarnöje från 1920-talet.
Trädgård till sommarnöje från 1906
Damm i skogsträdgård